Værdier

A27 - Rå talentudvikling med lokale råvarer.


A27's værdigrundlag – Udvikling – Holdånd – Respekt – Engagement

Vi står sammen om Amager, og vi bruger bolden.


Udvikling
1. A27 skal udvikle spillerne fremfor at spille på resultat.
2. Vi skal træne for at udvikle kompetencer hos den enkelte spiller.
3. Vi skal forsøge hver dag at komme dygtigere hjem fra træning.
4. Vi skal gøre hinanden bedre. Klub – trænere og spillere.
5. Der skal være plads til at fejle.

Holdånd
1. Spillerne skal have fælles omklædning før og efter træning og kamp.
2. Spillerne skal melde afbud i ordentlig tid, hvis de ikke kommer.
3. Spillerne skal have medbestemmelse.
4. Hver trup skal have et arrangement hver halve år, hvor fællesskabet udvikles og styrkes.
5. Trænere og spillere skal være træningsparat til hver træning.
6. Spillerne skal bakke hinanden op.
7. Spillerne skal være offervillige i forhold til at løbe for sine medspillere.
8. Trænere og spillerne skal give konstruktiv feedback til hinanden.
9. Trænere og spillere hilser på hinanden før og efter træning og kamp.
10. Trænere og spillere vinder og taber sammen som et hold.
11. Trænerne skal være rummelige i forhold til forskellige spillertyper og personligheder.
12. A27's ledelse skal give trænerne opbakning og sparring.


Respekt
1. I A27 skal vi udvise fairplay overfor modstanderen.
2. I A27 skal vi anerkende hinandens forskelligheder.
3. I A27 skal vi udvise høj moral ved at handle med god samvittighed og fornuft.
4. Medlemmer i A27 skal sætte en ære i at repræsentere klubben.
5. Hverken spillerne eller trænerne skal kommentere negativt på dommerens beslutninger
under kampe.
6. Der skal være en åben og ærlig kommunikation mellem A27, trænerne og spillerne.
7. Trænerne skal have tid til at lytte til den enkelte spillers behov.
8. Trænerne og spillerne møder forberedt op til træning og kamp.
9. Trænere og spillere skal samle materialer og tage dem med ind efter hver træning.


Engagement
1. Spillerne skal have lyst til at træne og spille kamp.
2. Spillernes skal være drevet af deres egen motivation.
3. Spillerne skal være effektive på træningsbanen (samle bolde mellem øvelser, ikke sparke på
mål, lytte når trænerne snakker).
4. Spillerne skal være ivrige efter at lære nyt.
5. Trænerne og spillerne skal gøre sig umage i deres aktioner.
6. Trænerne og spillerne skal komme til tiden.
7. Trænerne skal udvise ærgerrighed i forhold til at udvikle spillere og sig selv.
8. Træningen skal fordre glæden ved udvikling.

“Udvikling af spillere til at nå deres maksimale potentiale er vores vigtigeste opgave. det kræver at vi sætter den enekelte spiller i centrum, men også at han forstår at ha ner et del af et hold. Som klub kræver det struktur, både over for trænerne og spillerne.”


Jimmi Sikker Jensen
Head of coaching